โครงงานนักศึกษา
ที่ตั้ง : สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
อาคารช่างยนต์

128 ถนนห้วยแก้ว
ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
50300

โทรศัพท์/โทรสาร :
0 5392 1444 ต่อ 2200 

ปีการศึกษา 2552

ปีการศึกษา 2551

ปีการศึกษา 2550

ปีการศึกษา 2549

ปีการศึกษา 2548

ปีการศึกษา 2547

ปีการศึกษา 2546

ปีการศึกษา 2545

ปีการศึกษา 2544

ปีการศึกษา 2543


Being a better engineer

Engineering is a career that many young people dream about, judging from the high number of students who choose to focus their university studies on chemical, civil,mechanical, industrial and electrical engineering

By : Watchara Saengsrisin

© February 2011 ® Webadministrator : Pimpan Panananda